Найдено 200+ «R»

RDСИСТЕМА

Большой русско-английский словарь биологических терминов

RD systemРусско-английский биологический словарь.2013.

RМУТАНТ

Большой русско-английский словарь биологических терминов

r mutant, rapid lysis mutantРусско-английский биологический словарь.2013.

RОТБОР

Большой русско-английский словарь биологических терминов

r-selectionРусско-английский биологический словарь.2013.

RПЕТЛЯ

Большой русско-английский словарь биологических терминов

(участок расхождения двойной цепи ДНК)R loopРусско-английский биологический словарь.2013.

RУЧАСТОК

Большой русско-английский словарь биологических терминов

recognition siteРусско-английский биологический словарь.2013.

RФАКТОР

Большой русско-английский словарь биологических терминов

1) (у дрозофилы) R factor2) (у дрозофилы) reactive factor3) resistance transfer factor Русско-английский биологический словарь.2013.

RФОРМА

Большой русско-английский словарь биологических терминов

rough formРусско-английский биологический словарь.2013.

КОЛОНИЯ RТИПА

Большой русско-английский словарь биологических терминов

микр.rough colony, R-type colonyРусско-английский биологический словарь.2013.

RAM

Англо-український словник технічних термінів

random acces memory (RAM)пам'ятовий пристрій з довільним доступом оперативна пам'ять пам'ять з довільним доступом

RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. 1. норма; розмір; 2. курс; ціна; 3. ставка; тариф; 4. відсоток; пропорція; частка; коефіцієнт; 5. темп; швидкість; частота; ступінь; частотність; 6. місцеви

RATE OF INTEREST

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., банк. ставка відсотка; відсоткова ставка; ставка процента; процентна ставка; норма відсотка; норма процента ▷ «interest»

RATE VARIANCE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. відхилення за рахунок зміни ціни ▷ «price variance»

RATING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n марк., рек. рейтинг; відносний показник надійності; показник оцінки популярності; оцінка; a рейтинговий; оцінювальний; оцінний; 2. n ком. оцінка; параметр;

RDF

Англо-український словник технічних термінів

Resource Description Framework (RDF)структура опису ресурсів (P )

REBATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. знижка; знижка з ціни товару; поступка; повернення переплати; повернення відсотків одноразова сума грошей, яка повертається покупцеві при купівлі товару чи

RECEIPT(S)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n ком., збут, бухг. квитанція; розписка; товарний чек; касовий чек; a квитанційний; 2. pl грошові надходження; виручка; дохід 1. письмовий документ, який під

RECYCLING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

сер., прс. утилізація; утилізування; повторне використання; переробка процес збирання та переробки будь-яких вторинних матеріалів і ресурсів для повторного вико

REDEEMABLE PREFERENCE SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. привілейована акція з правом викупу ▷ «preference share»

REGULATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком., мен. регулювання; упорядкування; 2. юр. правило; норма; розпорядження; інструкція 1. підпорядкування процесів, поведінки організації і т. п. відповідни

REMARKETING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n марк. ремаркетинг; повторний маркетинг; a ремаркетинговий засіб переосмислення маркетингового підходу для пожвавлення і сприяння попиту (demand) на товари і п

REMOTE DESKTOP PROTOCOL

Англо-український словник технічних термінів

протокол віддалених стільниць (P )протокол RDP (P )

REMUNERATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

кадр. винагорода; оплата; компенсація; гонорар плата чи нагорода працівникам, службовцям, керівникам, директорам і т. д. за працю або послугу; ♦ до винагород на

RENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n фін.оренда; орендна плата; квартирна плата; рента; прокат; 2. n ек. рента; a рентний 1. грошова сума, яка виплачується за користування взятою в оренду (lea

REQUISITION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

збут подання; вимога; заявка; реквізиція офіційне письмове прохання для внутрішнього користування організації, яке містить вимогу на певний товар чи послугу ma

RESERVE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(res.) 1. n ком. резерв; запас; a резервний; запасний; 2. n фін., бухг. резерв; a резервний 1. певна кількість чого-небудь, що зберігається для використання; 2

RETAIL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

збут, марк. роздріб; роздрібний продаж; роздрібна торгівля; a роздрібний продаж невеликої кількості товарів або послуг безпосередньо споживачам (consumer) at ~

RETAILER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

збут, марк. роздрібний торговець; підприємство роздрібної торгівлі; роздрібний магазин; роздрібна крамниця покупець-посередник, який закуповує товари на оптовом

RETIREMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n кадр. відставка; вихід на пенсію; a пенсійний остаточне звільнення з роботи, служби і т. п. людини, що досягла певного віку; ♦ особи у відставці чи на пенсії

RETURN ON EQUITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ROE) фін., бухг. коефіцієнт окупності акціонерного капіталу; прибуток на акціонерний капітал фінансовий показник, що встановлює відношення величини операційно

RETURN ON INVESTMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ROI) фін., бухг. окупність інвестиції; окупність капіталовкладення; коефіцієнт окупності інвестицій; показник окупності капіталовкладення фінансовий показник,

REVENUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(rev) 1. фін. надходження; дохід; 2. n бухг. прихід; дохід; виручка; a дохідний 1. гроші, які надходять до уряду від податків (tax), акцизу (excise duty), лоте

REVENUE EXPENDITURE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. витрати з надходжень; поточні витрати витрати (expenditure²) поточного періоду, що повністю списуються у звіті про прибутки і збитки (profit and los

RIEMANNIAN MANIFOLD

Англо-український словник технічних термінів

ріманова многостатністьріманів многовид

RISK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком., стр. ризик; рівень ризику; a ризикований визначений ступінь можливості економічних або фінансових збитків, що пов'язані з непередбачуваністю, небезпекою

ROLL OUT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. розгортання діяльність, націлена на розширення географічної території товару чи послуги, на послідовне завоювання нових ринків sales ~ розгортання продаж

ROM

Англо-український словник технічних термінів

read-only memory (ROM)постійна пам'ять постійний пам'ятовий пристрій внутрішня незмінна пам'ять

ROM-BASED SOFTWARE

Англо-український словник технічних термінів

програмні засоби, які зберігаються в ПЗП

ROYALTY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., юр. авторський гонорар; роялті; ліцензійна плата; платня винахідникові; відрахування власникові; право на земельну власність або розробку надр плата за пр

RS-232 BASED SYSTEM

Англо-український словник технічних термінів

система передавання даних згідно з стандартом RS-232

A SCIENTIST OF WORLD REPUTE

Англо-український словник технічних термінів

науковець зі світовим ім'ямвідомий усьому світові науковець

ACCOUNTING RECORDS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. облікова документація; облікові записи; документи обліку документи, які використовуються для визначення фінансового стану організації (entity); ♦ до облік

ACCOUNTS RECEIVABLE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(A/R; A/cs Rec.) бухг. дебіторська заборгованість; рахунок дебіторів; рахунки до одержання; дебітори сума боргів, що належить підприємству (enterprise¹) за куп

ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

Англо-український словник технічних термінів

мережевий протокол ARPпротокол розв'язання адрес (P )

AMBIGUOUS REFERENCE

Англо-український словник технічних термінів

неоднозначне посиланняневизначене посилання

AMENDMENT RECORD

Англо-український словник технічних термінів

коректурний запис (який входить до файлу змін і виправлень)запис (файлу) змін

ANALOG REPRESENTATION

Англо-український словник технічних термінів

аналогове представляння (або задавання, подавання)

ARRAY REPRESENTATION

Англо-український словник технічних термінів

табличне (матричне) представлення (подання)представлення (подання) у вигляді (двовимірного) масиву

AS A MATTER OF RECORD

Англо-український словник технічних термінів

на підставі записузгідно одержаних даних

AS A RESULT

Англо-український словник технічних термінів

із чого виходитьвнаслідок у результаті

ASPECT RATIO

Англо-український словник технічних термінів

співвідношення (розмірів)формат (зображення, екрана) (P ) коефіцієнт стиснення (R )

AT RANDOM

Англо-український словник технічних термінів

навманнянавдалу навздогад довільно наздогад

AUDIT REPORT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ayd. аудиторський звіт; ревізійний звіт ▷ «audit» ▹▹ «auditor»

AVERAGE RATE OF RETURN

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ARR) фін., бухг. середня ставка окупності капіталовкладень ▷ «capital budgeting»

BACKWARD REFERENCE

Англо-український словник технічних термінів

звертання до пройденогопосилання назад

BADGE READER

Англо-український словник технічних термінів

пристрій для читання (зчитування) ідентифікаційних карток

BASE-LIMIT REGISTER

Англо-український словник технічних термінів

регістр захисту пам'ятірегістр захисту пам'яті

BAUD RATE

Англо-український словник технічних термінів

швидкість двійкового передавання (в бодах)швидкість передавання інформації (у бодах)

BE RESPONSIBLE FOR

Англо-український словник технічних термінів

зумовитизумовлювати відповідати складати скласти

BIT RATE

Англо-український словник технічних термінів

швидкість передавання інформації (в біт/сек)бітова швидкість (P )

BOOT RECORD

Англо-український словник технічних термінів

запис ладування (на системному диску)

BOOTSTRAP ROUTINE

Англо-український словник технічних термінів

програма розкручуванняпрограма самозавантажування

BOUNDING RECTANGLE

Англо-український словник технічних термінів

робочий прямокутник (у машинній графіці)

CHECKOUT ROUTINE

Англо-український словник технічних термінів

налагоджувальна програма (як правило, видає роздрук)

CONTEXTUAL REFERENCE

Англо-український словник технічних термінів

контекстне посиланняпосилання за контекстом

CURRENT RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт оборотного капіталу; показник оборотного капіталу фінансовий показник ліквідності (liquidity¹), що встан

DANGLING REFERENCE

Англо-український словник технічних термінів

зависле посилання (на неіснуюче джерело)зависле посилання (звертання)

DATA RATE

Англо-український словник технічних термінів

швидкість даних (обробляння або передавання)швидкість передавання даних

DATA RECOVERY

Англо-український словник технічних термінів

відновлювання данихвідновлювання (відновлення) даних

DATA REDUCTION

Англо-український словник технічних термінів

попереднє перетворювання данихпопереднє обробляння даних

DATA RETRIEVAL

Англо-український словник технічних термінів

вибір данихзвертання до даних пошук даних добирання даних добування даних вибирання даних

DEBT-EQUITY RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. співвідношення заборгованості та власного капіталу; коефіцієнт заборгованості; показник заборгованості; відношення позичених коштів до власного капіт

DEBTORS TURNOVER RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; оборотність коштів на рахунку дебіторів; коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості фінансови

DISCOUNT RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. ставка дисконту; дисконтна ставка; облікова ставка; ставка дисконтування; коефіцієнт приведення капітальних вкладень; ставка капіталізації відсоткова ставк

DIVIDEND COVER RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт дивідендного покриття; коефіцієнт забезпечення дивіденду; покриття дивіденду ▷ «dividend cover»

DIVIDEND PAYOUT RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт виплати дивіденду; показник виплати дивіденду; коефіцієнт дивідендної виплати ▷ «dividend payout»

EARNINGS COVERAGE RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт покриття прибутків фінансовий показник, що встановлює відношення між величиною чистого прибутку з основної діяльності (net operating prof

EX RIGHTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(XR) бірж. без права вислів про акцію (share²), яка продається акціонерами (shareholder) без права на оголошений дивіденд (declared dividend), що свідчить про

EXCHANGE RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. валютний курс; обмінний курс; обмінний курс валюти; курс валюти; курс обміну; біржовий курс ціна (price) на певний час, за якою обмінюють грошову о

FIXED EXCHANGE RATE SYSTEM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. система фіксованого валютного курсу ▷ «exchange rate»

FLOATING EXCHANGE RATE SYSTEM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. система плаваючого валютного курсу ▷ «exchange rate»

FOREIGN CURRENCY EXCHANGE RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. валютний курс; обмінний курс; обмінний курс валюти; курс валюти; курс обміну валюти ▷ «exchange rate»

GOVERNMENT REVENUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. надходження держави; дохід держави ▷ «revenue»

GROSS RATING POINT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(GRP) марк. загальнорейтинговий пункт; пункт валового оцінювального коефіцієнта ▷ «Nielsen rating»

INDIAN RED

Англо-український словник технічних термінів

темний червонаво-оранжевийіндіансько-червоний брудно-червоний червонаво-брунатний

INTEREST RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., банк. відсоткова ставка; ставка відсотка; процентна ставка; ставка процента; норма відсотка; норма процента ▷ «interest»

INTERNAL RATE OF RETURN

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(IRR) фін. бухг. внутрішня ставка доходу ставка, за якою поточна вартість (present value) передбачуваних грошових потоків (cash flow) пропонованої інвестиції д

NIELSEN RATING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. котирувальні дані Нільсена; Нільсенівський рейтинг дані про розмір і демографічний склад аудиторії радіо- або телевізійної програми на даний час; ♦ дані Ні

OFF-PRICE RETAILING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. роздрібна торгівля не за звичайною ціною; роздрібна торгівля за цінами, нижчими від звичайних; розпродаж роздрібна торгівля марочними товарами, які продаю

OPTICAL CHARACTER RECOGNITION

Англо-український словник технічних термінів

оптичне розпізнавання знаків (P )оптичне розпізнавання символів (P )

POMPEIAN RED

Англо-український словник технічних термінів

ясний червонаво-брунатнийсірий червоно-оранжевий червоний (помірний або сірявий)

PRICE EARNINGS RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(P/E ratio; PE; PER) фін., бірж. коефіцієнт ціна/прибуток; відношення ціни до прибутку фінансовий показник, що встановлює відношення величини ринкової ціни (mar

PUBLIC RELATIONS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(PR) n рек., марк. зв'язки з громадськістю; організація громадської думки; представницькі функції; піар; a піарівський формування позитивних настанов та переко

QUICK RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт «критичної» ліквідності фінансовий показник ліквідності (liquidity¹), що встановлює відношення величини оборотних активів (current assets

TIMES-INTEREST-EARNED RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт покриття відсотків; коефіцієнт покриття відсоткових витрат; коефіцієнт кратності відсотків фінансовий показник, що встановлює відношення

VENETIAN RED

Англо-український словник технічних термінів

венеціанський червонийчервонаво-брунатний (густий або сильний)

YIELD RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг., бірж. норма доходності показник, що встановлює відношення між величиною ринкової ціни (market price) акції (share²) та величиною дивіденду (dividen

Время запроса ( 5.280618542 сек)
T: 5.285301261 M: 1 D: 0